SERVIS LAPTOPA

Dijagnostika kvara laptopa
Potpuna reinstalacija operativnog sustava (uključujući sve upravljačke i osnovne programe)
Čišćenje od virusa i optimizacija softvera
Čišćenje (mehaničko) i promjena termalne paste
Lemljenje konektora napajanja
Popravak laptopa
Zamjena tipkovnice, dodavanje memorije, zamjena diska (zahvati do 30 min. rada)
Sigurnosna kopija podataka (slike, mail, dokumenti)