SERVIS LAPTOPA

Dijagnostika kvara laptopa
Potpuna reinstalacija operativnog sustava ( uključujući sve drivere i osnovne programe )
Čišćenje od virusa i optimizacija software-a
Čišćenje (kompresorsko) i promjena termalne paste
Lemljenje konektora napajanja
Popravak laptopa
Zamjena tipkovnice, dodavanje memorije, zamjena diska ( zahvati do 30 min rada )
Backup podataka ( slike, mail, dokumenti )