TERENSKI RAD I OSTALE USLUGE SERVISA

Izlazak na teren
Spajanje na Verdon
TeamViewer podrška
Umrežavanje printera ( postavljanje sken mapa, sharing foldera)