TERENSKI RAD I OSTALE USLUGE SERVISA

Izlazak na teren
Spajanje na Verdon
Umrežavanje printera ( postavljanje sken mapa, share-ing foldera)