PROJEKTIRANJE I IZRADA ELEKTRONIČKIH SKLOPOVA, PLC-A


Vršimo usluge projektiranja i izrade svih vrsta elektroničkih uređaja, od jednostavnijih do kompleksnih, upravljanim mikrokontrolerima. Osim projektiranja hardwera i tiskane pločice istog, prema potrebi koristimo i vlastita programska rješenja za programiranje eventualnih mikrokontrolera.

Kvalitetnoj usluzi jamstvo je dugogodišnje iskustvo na području projektiranja i servisiranja upravljačke, digitalne, NF i VF tehnike, te u izradi softvera – kako aplikativnog kao podršku za dotični sklop, tako i softver za mikrokontrolere na dotičnom sklopu.