ODRŽAVANJA SUSTAVA TEHNIČKE ZAŠTITE


Servis i održavanje sustava tehničke zaštite

Kod uređaja tehničke zaštite, kao i kod svih drugih uređaja koje koristimo, pravilno održavanje je samo po sebi jamstvo pouzdanosti i dugovječnosti. Loše održavani ili neodržavani sustavi zakazuju upravo u najgorem mogućem trenutku, a tada je već prekasno.

Zakonske norme vezane za održavanje sustava tehničke zaštite donešene su u Pravilniku o uvjetima i načinu provedbe tehničke zaštite, (Narodne Novine br. 198/2003) citat;

članak 23:
Vlasnik ili korisnik štićenog objekta dužan je održavati u ispravnom stanju ugrađeni sustav tehničke zaštite kao i njegove dijelove i najmanje jednom (1) godišnje ih servisirati.

Poslove održavanja i servisiranja sustava tehničke zaštite mogu obavljati pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje poslova tehničke zaštite.

Izvođač je dužan osigurati održavanje i servisiranje sustava u jamstvenom roku, a na zahtjev korisnika ponuditi održavanje i servisiranje izvan jamstvenog roka.

Izvođač je dužan omogućiti isporuku potrebnih pričuvnih dijelova u razdoblju pet (5) godina od dana puštanja sustava u rad.

Ukoliko vaš sustav tehničke zaštite nije spojen na nadzorni centar – CTN, ili nemate ugovoreno održavanje sustava (sa nama ili tvrtkom koja je ugradila vaš sustav), preporučujemo vam da sami obavite osnovnu provjeru rada sustava jednom tjedno ili barem jednom mjesečno.